รับปริญญาโท

10:40 |

รับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
Read More

อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.1

09:45 |

 
อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1 www.chaiyaphum1.go.th/webschool  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555
Read More

อบรม Krutubechannel

09:05 |

เข้ารับการอบรมการสร้างคลิปวิดีโอสื่อการสอน โครงการ Krutube Channel ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู ปีที่ 2 รุ่น 2 กลุ่ม G5 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ

 


Read More

อบรมเวบไซต์ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

09:26 |

อบรมการสร้างเวบไซต์ ด้วย googlesites โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
Read More

ครูแดง ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

04:31 |ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เวบ ครูแดง นางสุภาวดี แดงสุวรรณ ค่ะ

ครู ค.ศ.1  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.ชีบน  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  สพป.ชย.1

ตอนนี้ กำลังศึกษาต่อ หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน  รุ่น 6 /54
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
Read More