ครูแดง ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

04:31 |ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เวบ ครูแดง นางสุภาวดี แดงสุวรรณ ค่ะ

ครู ค.ศ.1  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.ชีบน  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  สพป.ชย.1

ตอนนี้ กำลังศึกษาต่อ หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน  รุ่น 6 /54
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น